Ημερίδα με τίτλο "Τα Project στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: Καινοτόμες ιδέες για εφαρμογή"

Πρόγραμμα

 14:30-14:40: Προσέλευση

14:40-16:00: Α’ ενότητα, Συντονίστρια: Δρ Κατερίνα Πραματάρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

  1. Δρ Κατερίνα Πραματάρη, Έλλη Διακαναστάση «Αποτελέσματα του Θερινού Σχολείου Επιχειρηματικότητας και ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών προτάσεων με τη μέθοδο Project», Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  2. Δρ Κατερίνα Πραματάρη, Αναστασία Γρίβα «Αποτελέσματα του 1 ου Coding Bootcamp και ενθάρρυνση του προγραμματισμού μέσω της μεθόδου Project», Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

 16:00-17:00: Β ενότητα, Συντονίστρια: Δρ Βασιλική Μπρίνια, Τμήμα Πληροφορικής, Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης

  1. Δρ Μπρίνια Βασιλική, Μάρθα Σώκου, Δρ Αθανάσιος Ανδρούτσος «Wikispaces: Η ηλεκτρονική πλατφόρμα που φέρνει κοντά μαθητές και καθηγητές και υποστηρίζει τη διεξαγωγή των Projects και τη βιωματική μάθηση στο Λύκειο», Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης
  2. Δρ Μπρίνια Βασιλική, Μαρία Μαλαγκονιάρη, «Διδακτική Πρόταση: Η παρουσίαση του Πολιτικού & των Ιδιοτήτων του στο Λύκειο μέσω της μεθόδου Project», Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης
  3. Δρ Μπρίνια Βασιλική, Κωνσταντίνα Σταυρακούλη, "Η εισαγωγή της Τέχνης στις δραστηριότητες της μεθόδου Project. Θεματική Ενότητα: Το Χρηματιστήριο", Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της αγωγής και της Εκπαίδευσης

 

 17:00-17:30: Συζήτηση και Συμπεράσματα

 

Λέξεις-Κλειδιά: Μέθοδος Project, Τέχνη στην Εκπαίδευση, Θερινό σχολείο επιχειρηματικότητας, Βιωματική μάθηση