Εισαγωγή στη δημιουργία ψηφιακών μαθημάτων με το Moodle - 2ο Μέρος

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται το 2ο μέρος του εργαλείου Moodle. Παρουσιάζονται θέματα και εργαλεία δόμησης ενός ψηφιακού μαθήματος όπως ανέβασμα εγγράφου, ανέβασμα ιστοσελίδας, ανέβασμα βίντεο μέσα σε ενότητες διαλέξεων. Παρουσιάζεται επίσης το εργαλείο workshop που επιτρέπει peer-review εργασιών μεταξυ των εκπαιδευομένων.

 

Λέξεις-Κλειδιά: File upload, URL, video in img class="MyIframe" , workshop