Εισαγωγή στα Ψηφιακά Μαθήματα

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται μία εισαγωγή στα βασικά μαθησιακά αντικείμενα που πρέπει να περιέχει ένα ψηφιακό μάθημα. Αναλύουμε το κάθε αντικείμενο και δίνουμε παραδείγματα. Παρουσιάζεται επίσης το θέμα των μεταδεδομένων, δηλαδή συνοδευτικών επεξηγηματικών δεδομένων για λόγους αναζήτησης. Παρουσιάζεται η κατηγοροιοποίηση ψηφιακών μαθημάτων ανάλογα αν περιέχουν βιντεοδιαλέξεις ή όχι. Παρουσιάζονται τα βασικά μαθησιακά αντικείμενα και η χρήσης τους. Τέλος παρουσιάζεται το εργαλείο επεξεργασίας ήχου, audacity για την επεξεργασία του ήχου των διαλέξεων και την ενσωμάτωσή τους από τον Εκπαιδευτή σε συγχρονισμένες διαφάνειες.

Λέξεις-Κλειδιά: Μονοπάτι μάθησης, Ενότητες, Αναφορά βιβλιογραφίας, Διαφάνειες, Διαφάνειες σχολιασμένες, Βίντεοδιαλέξεις, Σημειώσεις, Βιβλία, Σύνδεσμοι (URL), Ενσωματωμένο βίντεο (YouTube), Εργασίες, Ασκήσεις, Ανάδραση (Feedback), audacity, επεξεργασία ήχου.