Σχεδιασμός Web σελίδων με τον kompoZer

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται το θέμα της συγγραφής HTML σελίδων με τη χρήση εργαλείων. Όλα τα εργαλεία διαχείρισης σελίδων HTML δίνουν τη δυνατότητα γραφικής επεξεργασίας μίας web σελίδας, όπως συμβαίνει σε προγράμματα επεξεργασίας κειμένου, όπως το MS Word. Ο κώδικας HTML παράγεται αυτόματα, ενώ ο χρήστης επικεντρώνεται στην εμφάνιση (μορφοποίηση) της σελίδας.Το εργαλείο kompoZer είναι ένα αντιπροσωπευτικό εργαλείο αυτής της κατηγορίας και δίνει της δυνατότητα παρουσίασης όλων των θεμάτων συγγραφής και επεξεργασίας ιστοσελίδων και ιστότοπων. Εκτός από το εργαλείο παρουσιάζεται και η μεθοδολογία δημιουργία ιστοσελίδων και ιστότοπων (top-down design, bottom-up implementation). Τέλος, παρουσιάζεται το παράδειγμα δημιουργίας ενός Web-Portofolio και ταυτόχρονα παρουσιάζονται πρακτικά θέματα μορφοποίησης CSS.

Λέξεις-Κλειδιά: kompoZer, HTML Design, HTML Authoring, WYSIWYG HTML, top-down design, bottom-up, tables, CSS, dimensions, pixels, banners, navigation.