Επεξεργασία εικόνας με το GIMP & Εισαγωγή στα Wikis

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι βασικές  αρχές επεξεργασίας εικόνας με τη χρήση του εργαλείου GIMP. Αναλύονται θέματα όπως εισαγωγή κειμένου, βασικών αντικειμένων σχεδίασης (γραμμές, παραλληλόγραμμα, ελλειπτικά σχέδια, κύκλοι, κλπ), εισαγωγή εικόνων. Παρουσιάζεται μέσα από παραδείγματα η επεξεργασία των παραπάνω αντικειμένων όπως μετακίνηση, χρωματισμός, περιστροφή, εφέ, κλπ. Αναλύεται το θέμα των στρώσεων (layers) καθώς και προηγμένα θέματα όπως επεξεργασία προσώπου, ειδικά εφέ, κλπ.. Τέλος διδάσκεται η χρήση του εργαλείου ανοικτού κώδικα GIMP που είναι παρόμοιο με το γνωστό photoshop δίνοντας τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν τα βασικά συστατικά στοιχεία αυτής της μορφής των προγραμμάτων επεξεργασίας εικόνας.

Στη συνέχεια παρουσιάζεται το εργαλείο wiki. Πρόκειται για εργαλείο συνεργασίας που δίνει τη δυνατότητα σε πολλούς χρήστες να επεξεργάζονται μία web σελίδα (σσ. wiki) και να αποτυπώνουν το αποτέλσμα της συνεργασίας τους. Παρουσιάζεται το εργαλείο δημιουργίας εκπαιδευτικών wikis, wikispaces και δίνονται βήμα-βήμα τα στάδια (μεθοδολογικά και τεχνικά) δημιουργίας ενός εκπαιδευτικού wiki.

Λέξεις-Κλειδιά: Εικόνα, Χρώματα, Φίλτρα, Στρώσεις, Καμβάς, Εργαλειοθήκη, Μαγικό ραβδί, εργαλείο ανάμιξης, Κλωνοποίηση, Αδιαφάνεια, Πινέλα, Διαβαθμίσεις, Μοτίβα, Προσκήνιο, Παρασκήνιο, wikis, wikispaces.