Επίπεδο Μεταφοράς TCP/UDP
  • Παρεχόμενες υπηρεσίες
  • Θεμελιώδεις λειτουργίες
  • Υποδοχές Berkeley
  • Πρωτόκολλο UDP
  • Πρωτόκολλο TCP
  • Μοντέλο υπηρεσίας
  • Λειτουργία TCP
  • Κεφαλίδα τεμαχίων
  • Εγκαθίδρυση συνδέσεων
  • Αποδέσμευση συνδέσεων

Διαφάνειες Ενότητας