Δίκτυα Επικοινωνιών - Open Courses (INF107)

Theodore Apostolopoulos

Περιγραφή
 • Βασικές έννοιες δικτύων επικοινωνιών
 • Πρωτόκολλα TCP/IP
 • Τεχνολογίες δικτύωσης
 • Θέματα σχεδίασης δικτύων
 • Φυσικό επίπεδο και επίπεδο σύνδεσης δεδομένων
 • Δίκτυα πολλαπλής πρόσβασης, Τοπικά δίκτυα
 • Προχωρημένα θέματα στο TCP/IP
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

 • Τί είναι το δίκτυο.
 • Χρήσεις των Δικτύων Υπολογιστών.
 • Υλικό (hardware) Δικτύων.
 • Λογισμικό Δικτύων.
 • Μοντέλα Αναφοράς.
 • Παραδείγματα Δικτύων.
 • Τυποποίηση Δικτύων.
 • Μετρικές Μονάδες.

Διαφάνειες Ενότητας

Φυσικό Επίπεδο, Μέσα Μετάδοσης.

Διαφάνειες Ενότητας

 

 

Κατανομή καναλιού, Aloha, CSMA/CD, Ethernet, CSMA/CA, WiFi, άλλα συστήματα.

Διαφάνειες Ενότητας

 • Ζητήματα σχεδίασης
 • Παρεχόμενες υπηρεσίες
 • Έλεγχος σφαλμάτων και ροής
 • Ανίχνευση/διόρθωση σφαλμάτων
 • Κώδικες διόρθωσης σφαλμάτων
 • Κώδικες ανίχνευσης σφαλμάτων

Διαφάνειες Ενότητας

 

 • Ζητήματα Σχεδίασης Επιπέδου Δικτύου
 • Αλγόριθμοι Δρομολόγησης
 • Διαδικτύωση
 • Επίπεδο Δικτύου στο Internet
 • Πρωτόκολλα Ελέγχου
 • Πρωτόκολλα Δρομολόγησης

Διαφάνειες Ενότητας (1ο σετ)

Διαφάνειες Ενότητας (2ο σετ)

 • Παρεχόμενες υπηρεσίες
 • Θεμελιώδεις λειτουργίες
 • Υποδοχές Berkeley
 • Πρωτόκολλο UDP
 • Πρωτόκολλο TCP
 • Μοντέλο υπηρεσίας
 • Λειτουργία TCP
 • Κεφαλίδα τεμαχίων
 • Εγκαθίδρυση συνδέσεων
 • Αποδέσμευση συνδέσεων

Διαφάνειες Ενότητας

 • Το σύστημα ονομάτων περιοχής (DNS)
 • Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (email)
 • Παγκόσμιος Ιστός (WWW)

Διαφάνειες Ενότητας

 • About Simulation
 • Riverbed Modeler
 • A direct link network with media access control demo
 • Switched lans demo

Διαφάνειες Ενότητας

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  2709
Αρ. Προβολών :  12317

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -