Επίπεδο Σύνδεσης Δεδομένων
  • Ζητήματα σχεδίασης
  • Παρεχόμενες υπηρεσίες
  • Έλεγχος σφαλμάτων και ροής
  • Ανίχνευση/διόρθωση σφαλμάτων
  • Κώδικες διόρθωσης σφαλμάτων
  • Κώδικες ανίχνευσης σφαλμάτων

Διαφάνειες Ενότητας