Σύστημα Κινητής Τηλεφωνίας GSM και GPRS
  • Network elements
  • Broadcast Control Channels
  • GSM identifiers
  • GPRS features

Διαφάνειες Ενότητας