Κυτταρική Δομή Κινητών Επικοινωνιών Συστήματα Κινητής Τηλεφωνίας 1ης & 2ης Γενιάς
  • Mobile Communications Principles
  • Frequency Reuse
  • AMPS

Διαφάνειες Ενότητας