Ασύρματο Κανάλι και Διάδοση Σημάτων
  • Basic communication system
  • Basic wireless terms
  • Fading
  • Free space propagation model
  • Antenna types

Διαφάνειες Ενότητας