Κεφάλαιο 1
  • Γιατί Αρχιτεκτονική Υπολογιστών;
  • Σύγχρονη ιστορία Η/Υ
  • Επικοινωνία υλικού και λογισμικού
  • Ολοκληρωμένα Κυκλώματα/Συστήματα
  • Σύνοψη μαθήματος

Διαφάνειες Ενότητας