Αδιέξοδα
Η παρούσα ενότητα περιλαμβάνει αναφορές στη κατανόηση της έννοιας των πόρων και του προβλήματος των αδιεξόδων κατά τη χρήση των πόρων, τις βασικές τεχνικές διαχείρισης αδιεξόδων (αγνόηση, εντοπισμός και ανάκαμψη, αποφυγή, αποτροπή).
 
Λέξεις κλειδιά: Πόροι, αδιέξοδα.