Όνομα Άσκησης Στοιχεία άσκησης
Ενότητα 9: Το ΛΣ Windows
Έναρξη: 23-03-2014 15:54
Λήξη: 23-03-2021 15:54
Ενότητα 10: Προγραμματισμός UNIX
Έναρξη: 23-03-2014 15:54
Λήξη: 23-03-2021 15:54
Ενότητα 7: Ασφάλεια  (έχει λήξει)
Έναρξη: 23-03-2014 15:53
Λήξη: 23-03-2018 15:53
Ενότητα 8: Το ΛΣ Linux  (έχει λήξει)
Έναρξη: 23-03-2014 15:53
Λήξη: 23-03-2018 15:53
Ενότητα 4: Συστήματα Αρχείων  (έχει λήξει)
Έναρξη: 23-03-2014 15:52
Λήξη: 23-03-2018 15:52
Ενότητα 5: Είσοδος / Έξοδος  (έχει λήξει)
Έναρξη: 23-03-2014 15:52
Λήξη: 23-03-2018 15:52
Ενότητα 6: Αδιέξοδα  (έχει λήξει)
Έναρξη: 23-03-2014 15:52
Λήξη: 23-03-2018 15:52
Ενότητα 3: Διαχείριση Μνήμης  (έχει λήξει)
Έναρξη: 23-03-2014 15:43
Λήξη: 23-03-2018 15:43
Ενότητα 2: Διεργασίες και Νήματα  (έχει λήξει)
Έναρξη: 23-03-2014 15:32
Λήξη: 23-03-2018 15:32
Ενότητα 1: Εισαγωγή  (έχει λήξει)
Έναρξη: 23-03-2014 15:10
Λήξη: 23-03-2018 15:10