Διαχείριση Μνήμης
Η ενότητα περιλαμβάνει αναφορές στη κατανόηση της ανάγκης αφαίρεσης μνήμης, την εξοικείωση με τις βασικές τεχνικές οργάνωσης της εικονικής μνήμης (σελιδοποίηση και τμηματοποίηση),  τη κατανόηση των βασικών αλγορίθμων αντικατάστασης σελίδων, και τα βασικά ζητήματα σχεδιασμού και υλοποίησης εικονικής μνήμης.
 
Λέξεις κλειδιά: Εικονική μνήμη, σελιδοποίηση, τμηματοποίηση.