Εισαγωγή

Οι στόχοι της ενότητας, αφορούν τη κατανόηση των στόχων και της ιστορικής εξέλιξης των λειτουργικών συστημάτων (ΛΣ), μια επισκόπηση του υλικού υπολογιστών, και τη κατανόηση των τύπων των ΛΣ. Επίσης, παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες και τυπικές κλήσεις των ΛΣ, των τρόπων δόμησης των ΛΣ, και μια εισαγωγή στη γλώσσα C.

 

Λέξεις Κλειδιά: Πυρήνας, κλήσεις συστήματος.