Βαθμοι στη Μη Παραμετρική Στατιστική (εμβόλιμη εξεταστική ιουλιος 2015)
- Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2015 -

Σας ανακοινώνουμε ότι οι βαθμοί του μαθήματος Μη Παραμετρική Στατιστική έχουν αναρτηθεί στο eclass.

 

Ιωάννης Βρόντος