Αιθουσα και ώρα φροντιστηρίου
- Δευτέρα, 03 Νοεμβρίου 2014 -

Το φροντιστήριο του μαθήματος Μη Παραμετρική Στατιστική θα γίνεται κάθε Τρίτη

19:00 - 21:00 στην αίθουσα Α32.

 

Ιωάννης Βρόντος