Αναβολή Διάλεξης 21/2/2019 - Τμήμα Α-Λ
- Wednesday February 20, 2019 -

Η διάλεξη του μαθήματος της Λογιστικής (Τμήμα Α-Λ) της Πέμπτης 21/2/2019 που λαμβάνει χώρα στην αίσθουσα Δ24 και ώρα 3-5 δεν θα πραγματοποιηθεί. Με νεότερη ανακοινωση θα καθορισθεί η αναπλήρωσή της.