Τυπολόγιο εξέτασης - Ύλη κ. Μαγείρου
- Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2018 -

Στην εξέταση του μαθήματος μπορείτε να έχετε μαζί σας μία χειρόγραφη σελίδα Α4 με σημειώσεις για ΟΛΟ το μάθημα (όχι μία σελίδα ανά τμήμα του μαθήματος).

Συνιστάται να έχετε μαζί σας αριθμομηχανή με εκθέτες - λογαρίθμους, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε κινητά ως αριθμομηχανές.

Παρακάτω θα βρείτε ωρισμένα ενδεικτικά θέματα για την εξέταση στο μέρος του μαθήματος που διδάσκω. Εννοείται ότι θα μπορούσα να βάλω κάτι διαφορετικό αλλά στο ίδιο πνεύμα.

  1. Παρατηρούμε την κατανομή των πωλήσεων ενός προϊόντος σε Ν άτομα σε μία περίοδο, δηλαδή πόσα άτομα αγόρασαν 0,1,2,.. αντικείμενα. Εκτιμείστε τις παραμέτρους του υποδείγματος NBD.  Για μετρήσεις των ατόμων που αγόρασαν κ αντικείμενα σε μιά άλλη περίοδο εκτιμείστε αν υπάρχει μεταβολη στις παραμέτρους.
  2. Για στοιχεία πωλήσεων κ τύπων (κ μάρκες..) ενός προϊόντων δύο περιόδων – μας δίνεται ο αριθμός Pij των ατόμων που αγόρασαν τον ι τύπο την πρώτη περίοδο και τον j την δεύτερη - εκτιμείστε αν ισχύει το υπόδειγμα Ehrenberg.
  3. Τι προβλέπει το υπόδειγμα Ehrenberg για τα μερίδια αγοράς της επομένης περιόδου από αυτήν για την οποία έχουμε στοιχεία; Τι προβλέπει το μαρκοβιανό υπόδειγμα;
  4. Με στοιχεία όπως στο 2, τι προβλέπει το μαρκοβιανό υπόδειγμα για τα μερίδια αογράς μετά από 1,2,... , πολλές περιόδους; Γιατί δεν είναι εύκολα εφαρμόσιμο το μαρκοβιανό υπόδειγμα επιλογής μάρκας;
  5. Δεδομένης της κατανομής εκπτωτικών και κανονικών εισιτηρίων, και της τιμής των, ποιό το άνω όριο των εκπτωτικών εισιτηρίων; Χρησιμοποιείστε πχ ομοιόμορφες κατανομές, Θ αριθμό θέσεων, εκπτωτικό εισιτήριο 50% του κανονικού.
  6. Δεδομένης της κατανομής των επιβατών που δεν ταξιδεύουν τελικά (πχ κάθε επιβάτης έχει πιθανότητα π να μην ταξιδεύσει τελικά) και του κόστους να μην ταξειδεύσει κάποιος που δεν έχει εισιτήριο, ποιός ο αριθμός των επιπλέον εισιτηρίων; (overbooking)
  7. Κοιτάξτε τις ασκήσεις στα θέματα επιλογής τιμής που είναι στα κεφάλαια του Phillips που έχω υποδείξει στην σχετική οδηγία μελέτης