ΜΑΠ - Υποδείγματα Εμποριολογίας

Ευάγγελος Μαγείρου, Απόστολος Μπουρνέτας

Περιγραφή

Το μάθημα διδάσκεται από τους 

Ε. Μαγείρου (ΟΠΑ) 
Α. Μπουρνέτα (Μαθηματικό ΕΚΠΑ)

Καλύπτει μία επισκόπηση σημαντικών μαθηματικών 
υποδειγμάτων λήψης απόφασης στο Μάρκετινγκ.

Ανακοινώσεις