ΜΑΠ - Υποδείγματα Εμποριολογίας

Ευάγγελος Μαγείρου, Απόστολος Μπουρνέτας, Αντώνιος Οικονόμου

Περιγραφή
Το μάθημα διδάσκεται από τους 

Ε. Μαγείρου (ΟΠΑ) 
Α. Οικονόμου (Μαθηματικό ΕΚΠΑ)
Α. Μπουρνέτα (Μαθηματικό ΕΚΠΑ)

Καλύπτει μία επισκόπηση σημαντικών μαθηματικών 
υποδειγμάτων λήψης απόφασης στο Μάρκετινγκ.

Ανακοινώσεις