Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identidad de la plataforma

Open eClass του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
Open eClass 3.6.7»
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων Ο.Π.Α.
  • 1353
  •   -  Cursos abiertos387
  •   -  Registrarse como usuario795
  •   -  Cursos cerrados171
  • 17062
  •   -  Formadores430
  •   -  Aprendices16600
  •   -  Usuario invitado32