Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identidad de la plataforma

Open eClass του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
Open eClass 3.9.2»
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων Ο.Π.Α.
  • 1484
  •   -  Cursos abiertos383
  •   -  Registrarse como usuario855
  •   -  Cursos cerrados246
  • 21298
  •   -  Formadores474
  •   -  Aprendices20787
  •   -  Usuario invitado37