Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identidad de la plataforma

Open eClass του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
Open eClass 3.6.7»
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων Ο.Π.Α.
  • 1362
  •   -  Cursos abiertos387
  •   -  Registrarse como usuario792
  •   -  Cursos cerrados183
  • 17107
  •   -  Formadores435
  •   -  Aprendices16640
  •   -  Usuario invitado32