Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identidad de la plataforma

Open eClass του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
Open eClass 3.7.5»
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων Ο.Π.Α.
  • 1399
  •   -  Cursos abiertos402
  •   -  Registrarse como usuario799
  •   -  Cursos cerrados198
  • 20040
  •   -  Formadores442
  •   -  Aprendices19564
  •   -  Usuario invitado34