Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identidad de la plataforma

Open eClass του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
Open eClass 3.7.5»
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων Ο.Π.Α.
  • 1405
  •   -  Cursos abiertos405
  •   -  Registrarse como usuario797
  •   -  Cursos cerrados203
  • 20562
  •   -  Formadores444
  •   -  Aprendices20084
  •   -  Usuario invitado34