Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identidad de la plataforma

Open eClass του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
Open eClass 3.7.5»
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων Ο.Π.Α.
  • 1437
  •   -  Cursos abiertos391
  •   -  Registrarse como usuario838
  •   -  Cursos cerrados208
  • 20869
  •   -  Formadores455
  •   -  Aprendices20380
  •   -  Usuario invitado34