Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identidad de la plataforma

Open eClass του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
Open eClass 3.9»
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων Ο.Π.Α.
  • 1477
  •   -  Cursos abiertos389
  •   -  Registrarse como usuario848
  •   -  Cursos cerrados240
  • 21141
  •   -  Formadores470
  •   -  Aprendices20634
  •   -  Usuario invitado37