Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identidad de la plataforma

Open eClass του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
Open eClass 3.9.2»
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων Ο.Π.Α.
  • 1490
  •   -  Cursos abiertos384
  •   -  Registrarse como usuario861
  •   -  Cursos cerrados245
  • 24290
  •   -  Formadores486
  •   -  Aprendices23763
  •   -  Usuario invitado41