Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identidad de la plataforma

Open eClass του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
Open eClass 3.10»
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων Ο.Π.Α.
  • 1534
  •   -  Cursos abiertos329
  •   -  Registrarse como usuario889
  •   -  Cursos cerrados316
  • 24761
  •   -  Formadores506
  •   -  Aprendices24206
  •   -  Usuario invitado49