Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identidad de la plataforma

Open eClass του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
Open eClass 3.6.7»
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων Ο.Π.Α.
  • 1376
  •   -  Cursos abiertos407
  •   -  Registrarse como usuario793
  •   -  Cursos cerrados176
  • 19035
  •   -  Formadores439
  •   -  Aprendices18562
  •   -  Usuario invitado34