Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

About

Open eClass του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων Ο.Π.Α.
  • 1660
  •   -  Open Courses330
  •   -  Registration required1018
  •   -  Closed courses312
  • 27745
  •   -  Teachers549
  •   -  Students27147
  •   -  Guest User49