Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ

Εγγραφή Χρηστών 

Κατά την πρώτη είσοδό σας στο eclass θα πρέπει να κάνετε εγγραφή ως εξής:

Φοιτητές: Από το μενού αριστερά, Βασικές Επιλογές --> Εγγραφή --> Εκπαιδευόμενου --> Επιλέγετε οποιονδήποτε από τους δύο τρόπους πιστοποίησης (Πιστοποίηση μέσω LDAP ή Single Sign On) και δίνετε τα username/password  που έχετε ενεργοποιήσει μέσω του https://uregister.aueb.gr/


Διδάσκοντες: Από το μενού αριστερά, Βασικές Επιλογές --> Εγγραφή --> Εκπαιδευτή --> Επιλέγετε οποιονδήποτε από τους δύο τρόπους πιστοποίησης (Πιστοποίηση μέσω LDAP ή Single Sign On) και δίνετε τα username/password  που έχετε ενεργοποιήσει μέσω του https://uregister.aueb.gr/

 

Ανακοινώσεις

  • - Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2020 -

    Σας ενημερώνουμε ότι στην τρέχουσα έκδοση της πλατοφόρμας eclass για την προσθήκη και εμφάνιση των επιμέρους πληροφοριών του μαθήματος (το περιεχόμενο του μαθήματος, τους μαθησιακούς στόχους, τη βιβλιογραφία, τις μεθόδους διδασκαλίας, τις μεθόδους αξιολόγησης, τα προαπαιτούμενα, τους διδάσκοντες, την ομάδα στόχος, και τα προτεινόμενα συγγράμματα) οι εκπαιδευτές θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες στον παρακάτω σύνδεσμο:

    https://docs.openeclass.org/el/3.9/teacher/course_description