δίκαιο επιχειρήσεων

ATHANASIOS KOULORIDAS

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα χωρίζεται σε δύο διδακτικές ενότητες. Η πρώτη αφορά το δίκαιο των επιχειρήσεων και εστιάζει στο δίκαιο των εταιριών και σε μια εισαγωγή στο εργατικό δίκαιο των επιχειρήσεων. Η δεύτερη (και μικρότερη) ενότητα αφορά το δίκαιο ανταγωνισμού. Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές αποκτούν βασικές γνώσεις α) του δικαίου προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού και β) των κανόνων περί αθέμιτου ανταγωνισμού. Οι φοιτητές διδάσκονται επίσης τις βασικές αρχές που αφορούν την κατάρτιση των συμβάσεων και το δίκαιο προστασίας των καταναλωτών (γενικοί όροι συναλλαγών, κατάρτιση συμβάσεως εκτός εμπορικού καταστήματος, κατάρτιση συμβάσεων εξ αποστάσεως, κ.α.)

Μαθησιακοί στόχοι

Όσον αφορά την πρώτη διδακτική ενότητα οι φοιτητές μαθαίνουν:
- τις βασικές μορφές εταιριών και τα βασικά χαρακτηριστικά τους
- τις βασικές αρχές του εργατικού δικαίου
Όσον αφορά τη δεύτερη διδακτική ενότητα οι φοιτητές μαθαίνουν:
- τους βασικούς κανόνες προστασίας ελεύθερου και αθέμιτου ανταγωνισμού
- τους βασικούς κανόνες κατάρτισης των συμβάσεων
- τους βασικούς κανόνες προστασίας των καταναλωτών

Διδάσκοντες

Πρώτη Ενότητα: Αθανάσιος Κουλορίδας

Δεύτερη Ενότητα: Εμμανουέλα Τρούλη

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -