Γραφικά Υπολογιστών (Computer Graphics)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ (Georgios Papaioannou)

Description

­­­­

Σκοπός του Μαθήματος

Αυτό το εισαγωγικού επιπέδου μάθημα στα γραφικά υπολογιστών, επικεντρώνεται στην κατανόηση της γεωμετρίας των δύο και τριών διαστάσεων και στους βασικούς αλγόριθμους σχεδίασης χρωματισμού και φωτισμού δύο και τριών διαστάσεων με απευθείας απεικόνιση. Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τους αλγόριθμους που χρησιμοποιούνται σήμερα για τη σχεδίαση γραφικών πραγματικού χρόνου και φωτορεαλιστικών γραφικών, να μάθουν για το σχετικό hardware γραφικών και να εξασκηθούν παράλληλα σε αντίστοιχο εργαστηριακό μάθημα προγραμματισμού τρισδιάστατων γραφικών σε OpenGL / C++.

Περιεχόμενο του μαθήματος

  • Εισαγωγή: Η ψηφιακή εικόνα, εφαρμογές των γραφικών , είδη και μορφές αναπαράστασης γραφικών. Συσκευές απεικόνισης και καταγραφής γραφικών.
  • Αλγόριθμοι Σχεδίασης Βασικών Σχημάτων: Γραμμές, πολύγωνα, γέμισμα περιοχών, πράξεις με εικόνες και buffers, antialiasing / supersampling.
  • Σχεδίαση στο Επίπεδο: Συστήματα Συντεταγμένων, εισαγωγή στους μετασχηματισμούς, μετασχηματισμοί
More  
All rights reserved