Κινητά και ασύρματα συστήματα

Η ενότητα περιέχει θέματα κατανόησης της διάκρισης ανάμεσα στα κινητά και τα ασύρματα συστήματα, με εισαγωγή στα βασικά χαρακτηριστικά των κινητών και ασύρματων συστημάτων. Επίσης, περιλαμβάνει τη κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του TCP και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει στα κινητά και ασύρματα συστήματα, καθώς και μεθόδους βελτίωσης του TCP.

 

Λέξεις κλειδιά: Κινητά, ασύρματα, έλεγχος προσπέλασης, επίδοση TCP.