Εκπαιδευτικές ΔραστηριότητεςΔιαλέξεις: 9-11 Τρίτη & Παρασκευή στο αμφιθέατρο Β

Εργαστήρια: 

Τμήμα

Ημέρα & ώρα

Εργαστήριο

Διδάσκων

ΑΜ

1

Τετάρτη 11-1

CSLAB2

Κ. Τσιούτας

3xx0001-3xx0035

2

Τετάρτη 5-7

CSLAB1

Ι. Καρακωνσταντής

3xx0036-3xx0070

3

Πέμπτη 11-1 

CSLAB1

Χ. Καλέργης

3xx0071-3xx0105

4

Πέμπτη 1-3

CSLAB1

Μ. Τογαντζή

3xx0106-3xx0140

5

Πέμπτη 3-5

ΗΥ1

Μ. Τογαντζή

3xx0141-3xx0175

6

Πέμπτη 3-5

ΗΥ2

Χ. Καλέργης

Όλοι οι άλλοι

7

Παρασκευή 3-5

CSLAB1

Κ. Παλτόγλου

3xx0176-3xx0210

8

Παρασκευή 5-7

CSLAB1

Π. Γεωργακόπουλος

3xx0211-3xx0245

Ασκήσεις: 6 σειρές ασκήσεων διάρκειας περίπου 2 εβδομάδων η καθεμία

Εργαστηριακή εξέταση: προγραμματιστική εξέταση στο χώρο των εργαστηρίων, Η εργαστηριακή εξέταση όλων των φοιτητών θα γίνει την τελευταία εβδομάδα μαθημάτων, 7 εως 11 Ιανουαρίου.

Τελική εξέταση: γραπτή εξέταση που περιλαμβάνει θεωρητικές ερωτήσεις και προγραμματισμό (όχι σε Η/Υ) κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου Οι ημ/νίες των εξετάσεων ανακοινώνονται στην κεντρική σελίδα του ΟΠΑ.

Συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

Διανομή από Σύστημα Εύδοξος:
 
1.Υπολογισμοί και Προγραμματισμός με την Python, John V. Guttag, 2015, κωδικός Ευδόξου: 50656350.
2.Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με την Python, David Schneider, 2016, κωδικός Ευδόξου:59357236.

 

Ελεύθερη διανομή από διαδίκτυο:

 
Η δομή και παρουσίαση της ύλης ακολουθεί τα δύο πρώτα κεφάλαια του ηλεκτρονικού σύγγραμματος (στα αγγλικά):
 Composing Programs, John DeNero, 2015: βασισμένο στο Structure and Interpretation of Computer Programs, Abelson, Sussman & Sussman, 1979

Ανθρώπινο ΔυναμικόΔιδάσκων:

Αντώνης Δημάκης (dimakis@aueb.gr) 

γραφείο: Τροίας 2, 506, 5ος όροφος 

Ώρες γραφείου: Τρίτη 11-1, Παρασκευή 1-3

Διδάσκοντες εργαστηρίων:

Χρήστος Καλέργης (xsk@aueb.gr)

 

Μαρία Τογαντζή (mst@aueb.gr)

 

Παναγιώτης Γεωργακόπουλος

 

Κωνσταντίνος Τσιούτας (ktsioutas@aueb.gr)

 

Γιάννης Καρακωνσταντής

 

Κατερίνα Παλτόγλου

Διορθωση ασκήσεων

Μαρία Γεωργίου και οι παραπάνω

 

 

 

 

Τρόποι αξιολόγησης / εξέτασης