Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Δοκιμαστικό Μάθημα (PROPTYXIAKA107) ΣΠΗΛΙΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2020 Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (DEOS318)Οι κωδικοί των μαθημάτων ξεκινούν από 4
Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2020 Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας (PROPTYXIAKA109)Οι κωδικοί των μαθημάτων ξεκινούν από 8
Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2020 Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (PROPTYXIAKA113)Οι κωδικοί των μαθημάτων ξεκινούν από 7
Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2020 Τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας (PROPTYXIAKA112)Οι κωδικοί των μαθημάτων ξεκινούν από 5
Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2020 Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης (PROPTYXIAKA110)Οι κωδικοί των μαθημάτων ξεκινούν από 1
Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2020 Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων (PROPTYXIAKA111)Οι κωδικοί των μαθημάτων ξεκινούν από 2
Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2020 Τμήματος Πληροφορικής (PROPTYXIAKA105)Οι κωδικοί των μαθημάτων ξεκινούν από 3
Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2020 Τμήματος Στατιστικής (PROPTYXIAKA115)Οι κωδικοί των μαθημάτων ξεκινούν από 6
Εποπτείες Εξ Αποστάσεως Γραπτών Εξετάσεων (PROPTYXIAKA114)ΣΠΗΛΙΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ