Οδηγίες για τη δοκιμαστική και γραπτή εξέταση
- Wednesday June 10, 2020 -

Υπενθύμιση: Οι φοιτητές που θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις θα πρέπει να στείλουν στον διδάσκοντα email από τον λογαριασμό τους στο ΟΠΑ με θέμα "NLP Exam" ως και την Τετάρτη 10/6/2020, 23:55. Οι πληροφορίες σύνδεσης στο Webex για τη δοκιμαστική εξέταση της 11/6/2020 και την γραπτή εξέταση της 19/6/2020 θα σταλούν στους φοιτητές ως απαντήσεις στα μηνύματα e-mail που θα στείλουν (ως τις 10/6/2020) στον διδάσκοντα.

Η γραπτή εξέταση του μαθήματος Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας της 19/6/2020 (12:00-14:00) θα γίνει εξ αποστάσεως, μέσω τηλεδιάσκεψης στην πλατφόρμα *Webex(στην ίδια πλατφόρμα που χρησιμοποιήθηκε για τις εξ αποστάσεως διαλέξεις του μαθήματος). Οι φοιτητές θα πρέπει να φροντίσουν να μπορούν να συμμετάσχουν με ήχο και video, δηλαδή να μπορούν να ακούν και να συνομιλούν με τον διδάσκοντα (μέσω μικροφώνου και ακουστικών) και να έχουν ανοικτή την κάμερα του υπολογιστή τους σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης. Σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης, κάθε φοιτητής θα πρέπει να βρίσκεται μόνος του σε ξεχωριστό δωμάτιο, στο οποίο δεν θα βρίσκεται κανένας άλλος. Όσοι φοιτητές δεν διαθέτουν τον αναγκαίο χώρο ή εξοπλισμό, θα πρέπει να ενημερώσουν άμεσα τον διδάσκοντα, ώστε να χρησιμοποιήσουν χώρους και υποδομή του πανεπιστημίου στη διάρκεια της εξέτασης. Κατά την έναρξη της εξέτασης, θα ζητηθεί από τους φοιτητές να δείξουν (μέσω κάμερας) τη φοιτητική τους ταυτότητα στον διδάσκοντα.

Τα θέματα της εξέτασης θα σταλούν (σε μορφή .pdf και .docx) κατά την έναρξη της εξέτασης στους φοιτητές που θα συμμετάσχουν, μέσω e-mail (στους λογαριασμούς τους του ΟΠΑ) ή μέσω της λειτουργίας Εργασίες (Assignments) του e-class. Οι φοιτητές θα πρέπει να συμπληρώσουν τις απαντήσεις τους ηλεκτρονικά (στο αρχείο .docx) ή/και χειρόγραφα (σε εκτυπωμένη μορφή του .pdf ή/και σε πρόσθετα δικά τους φύλλα χαρτιού). Στο τέλος της εξέτασης οι φοιτητές θα πρέπει να ανεβάσουν τις απαντήσεις τους (συμπληρωμένο .docx ή/και σαρωμένες σελίδες απαντήσεων ή/και φωτογραφίες σελίδων απαντήσεων) στο e-class μέσω της λειτουργίας Εργασίες (ένα μόνο αρχείο .pdf ή ένα μόνο αρχείο zip ανά φοιτητή, κατά προτίμηση το πρώτο) ή (σε περίπτωση ανάγκης) να τις στείλουν μέσω e-mail στον διδάσκοντα (από τη διεύθυνσή τους του ΟΠΑ στη διεύθυνση ion@aueb.gr).

** Μετά την εξέταση και την υποβολή των απαντήσεών τους, οι φοιτητές οφείλουν να καταστρέψουν κάθε δικό τους αντίγραφο (ηλεκτρονικό ή μη) των θεμάτων των εξετάσεων και των απαντήσεών τους. **

Η εξέταση θα γίνει με ανοικτά βιβλία και σημειώσεις (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή). Δεν επιτρέπεται η χρήση του Internet και άλλων δικτύων επικοινωνιών για κανέναν άλλον λόγο παρά για τη λήψη των θεμάτων των εξετάσεων, την παράδοση των απαντήσεων και την συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη της εξέτασης. Για παράδειγμα, δεν επιτρέπεται η αναζήτηση πληροφοριών στον Παγκόσμιο Ιστό στη διάρκεια της εξέτασης, η ανταλλαγή μηνυμάτων και οι τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, παρά μόνο αν επιτραπούν ρητώς από τον διδάσκοντα την ώρα της εξέτασης. Δεν επιτρέπεται η επικοινωνία (φυσική ή μέσω τηλεπικοινωνιακών μέσων κάθε φύσεως) με άλλους φοιτητές ή άλλα πρόσωπα στη διάρκεια της εξέτασης, εκτός αν επιτραπεί αυτό ρητώς από τον διδάσκοντα στη διάρκεια της εξέτασης.

Την Πέμπτη 11/6/2020, 11:00-11:30, θα γίνει δοκιμή της διαδικασίας της εξ αποστάσεως εξέτασης. Η δοκιμή αναμένεται να διαρκέσει 15–30 λεπτά αλλά κατά τα άλλα θα ακολουθήσει τους κανόνες της γραπτής εξέτασης της 19/6/2020. Η συμμετοχή των φοιτητών στη δοκιμή είναι προαιρετική αλλά συνιστάται έντονα.

Οι φοιτητές που θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις θα πρέπει να στείλουν στον διδάσκοντα email από τον λογαριασμό τους στο ΟΠΑ με θέμα "NLP Exam" ως και την Τετάρτη 10/6/2020, 23:55. Οι πληροφορίες σύνδεσης στο Webex για τη δοκιμαστική εξέταση της 11/6/2020 και την γραπτή εξέταση της 19/6/2020 θα σταλούν στους φοιτητές ως απαντήσεις στα μηνύματα e-mail που θα στείλουν (ως τις 10/6/2020) στον διδάσκοντα.

Μπορείτε να στείλετε τυχόν απορίες ή παρατηρήσεις σας για τη διαδικασία των εξετάσεων στην περιοχή συζητήσεων "Discussions about the exams" του μαθήματος στο e-class.