Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Περιγραφή

Εισαγωγή σε βασικές έννοιες και τεχνικές απο τα χρηματοοικονομικά μαθηματικά και τις υπολογιστικές μεθόδους τους.

Καλύπτονται ενότητες απο την στοχαστική μοντελοποίηση των τιμών χρεογράφων, τιμολόγηση παραγώγων προιόντων, θεωρία χαρτοφυλακίου και ανάλυση και διαχείριση κινδύνου

Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις