Βελτιστοποίηση

ΜΙΧΑΗΛ ΖΑΖΑΝΗΣ

Περιγραφή

Εισαγωγή στην Θεωρία Βελτιστοποίησης και σε Εφαρμογές στη Στατιστική. Αριθμητικές Εφαρμογές στην R.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις