ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

KYRIAKIDIS EPAMEINONDAS

Περιγραφή

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (στα ελληνικά)

 

 

• τίτλος του μαθήματος: Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Ερευνα

 

 

• κωδικός αριθμός του μαθήματος: 6153

 

 

• τύπος του μαθήματος (υποχρεωτικό, μάθημα επιλογής): Επιλογής

 

 

• έτος σπουδών : δεύτερο

 

 

• εξάμηνο/τρίμηνο παράδοσης του μαθήματος: τρίτο

 

 

• αριθμός κατανεμόμενων πιστωτικών μονάδων ECTS: 8

 

 

• όνομα του διδάσκοντος: Επαμεινώνδας Κυριακίδης

 

 

• μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος: Μοντελοποίηση και επίλυση προβλημάτων Επιχειρησιακής Ερευνας

 

 

• τρόπος παράδοσης: πρόσωπο με πρόσωπο

 

 

• προ-απαιτούμενα και  συν-απαιτούμενα: Κανένα

 

 

• περιεχόμενα του μαθήματος: Το πρόβλημα του γραμμικού προγραμματισμού, παραδείγματα, γραφική επίλυση, κανονική μορφή, ιδιότητες των λύσεων, αλγόριθμος Simplex, η Μ-μέθοδος, το δυϊκό πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού, ανάλυση ευαισθησίας, το πρόβλημα μεταφοράς, το πρόβλημα ακεραίου προγραμματισμού, το πρόβλημα δυναμικού προγραμματισμού, το πρόβλημα αντικατάστασης συντήρη

Περισσότερα  

Ημερολόγιο