ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι (6041)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΥΜΠΙΔΗΣ

Περιγραφή

Το μάθημα αποτελεί μια στοιχειώδη εισαγωγή στις βασικές γνώσεις του Διαφορικού και Ολοκληρωτικού Λογισμού για πραγματικές συναρτήσεις μίας μεταβλητής.  

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν κατανοήσει επαρκώς τις θεμελιώδεις έννοιες και τεχνικές του Απειροστικού Λογισμού και θα είναι ικανοί να τις χρησιμοποιήσουν στην επίλυση προβλημάτων Πιθανοτήτων και Στατιστικής.