Επιχειρηματικότητα - Open Courses

Ιωάννα-Σαπφώ Πεπελάση

Περιγραφή

Το μάθημα αναλύει την επιχειρηματικότητα από μία δι-επιστημονική σκοπιά και συνδυάζει τη θεωρία με την ιστορία, την εμπειρία. Εστιάζει στην ελληνική περίπτωση και αναλύει την επιχειρηματική δράση σε διάφορους τομείς της οικονομίας. Μεγάλη έμφαση δίνεται σε προσωπικές μαρτυρίες επιχειρηματιών και σε πρακτικές συμβουλές για το πως μπορεί να υλοποιηθεί στην πράξη μία επιχειρηματική ιδέα.

Κωδικός: OIK100
Κατηγορία: Οικονομικής Επιστήμης » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Αναλυτική παρουσίαση θεματικών και ερωτημάτων του μαθήματος το οποίο είναι ένα πανόραμα με διεπιστημονική προσέγγιση.

 

Λέξεις κλειδιά: Πολυπλοκότητα και σημασία του επιχειρείν, ανάγκη διεπιστημονικής προσέγγισης, η ελληνική περίπτωση, πανόραμα

Στην ενότητα αυτή γίνεται μία ανάλυση του ορισμού της επιχειρηματικότητας και των ποικίλλων θεωρητικών προσεγγίσεων στην μελέτη του.  Στη συνέχεια γίνεται μία ανασκόπηση της επιχειρηματικότητας ως ιστορικό φαινόμενο στη μακρά διάρκεια της παγκόσμιας και ελληνικής οικονομίας. Σε αυτό το σημείο θέτουμε και το ερώτημα της τυπολογίας των επιχειρηματικών δράσεων και της ταξινόμησης σε παραγωγικές και μη παραγωγικές. Επίσης, διερευνάται η διασύνδεση μεταξύ επιχειρηματικότητας και οικονομικής ανάπτυξης.

 

 

Σε αυτή την ενότητα διερευνώνται ποίκιλλα θέματα όπως: το θεσμικό πλαίσιο για την επιχειρηματική δράση, το θέμα της στρατηγικής και της τυπολογίας της επιχειρηματικής ηγεσίας, οι ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά των οικογενειακών επιχειρήσεων, η κοινωνική και πράσινη επιχειρηματικότητα, η επιχειρηματικότητα στη ναυτιλία , και η επιχειρηματικότητα σε άλλη χώρα (Σλοβακία).

Η ενότητα αυτή αφορά προσωπικές μαρτυρίες νέων επιχειρηματιών σε διάφορους κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Η ενότητα αυτή αφορά προσωπικές μαρτυρίες ώριμων επιχειρηματιών σε διάφορους κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Η ενότητα αυτή αφορά προσωπικές μαρτυρίες "αποτυχημένων" επιχειρηματιών σε διάφορους κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι βασικές αρχές για τη δημιουργία ενός business plan.

H ενότητα αυτή αφορά μία εκδήλωση σαν πρωτόλειο bootcamp που οργανώθηκε από τη διαπενιπιστημιακή δράση MINDSPACE, και στη συνέχεια αφορά τη παρουσίαση των στόχων και δράσεων του ΜINDSPACE.

Σύνοψη των κύριων σημείων και συμπερασμάτων του μαθήματος και της χρησιμότητας του.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  1767
Αρ. Προβολών :  7095

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -