Διοικητική Συγκρούσεων και Διαπραγματεύσεις

ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Περιγραφή

Ανδρέας Νικολόπουλος                                                                                            10.4.2020

 

Διοικητική Συγκρούσεων & Διαπραγματεύσεις

 

Οι επιχειρησιακές δραστηριότητες χαρακτηρίζονται από σχέσεις συμφερόντων: με πελάτες, προμηθευτές, τράπεζες, κρατικές αρχές, συνδικάτα, κοινή γνώμη, ανταγωνιστές, συνεργαζόμενους, άλλες επιχειρήσεις (π.χ. στρατηγικές συμμαχίες, κ.λπ.).

 

Κάθε σχέση συμφέροντος έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από όλες τις υπόλοιπες, ακόμα και εάν έχουν το ίδιο αντικείμενο.

Συνεπώς, ο χειρισμός κάθε σχέσης απαιτεί ιδιαίτερες μεθόδους, δηλαδή βασίζεται σε ένα διαφορετικό ή παραλλαγμένο διαπραγματευτικό μοντέλο.  

Για το λόγο αυτό: το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης εξαρτάται:

  • από την «κατασκευή» του, ανά περίπτωση, κατάλληλου διαπραγματευτικού μοντέλου και
  • από την ικανότητα εφαρμογής του διαπραγματευτικού μοντέλου σε συνθήκες ανταγωνισμού.

Τα δύο αυτά σημεία αποτελούν τον κύριο στόχο του μαθήματός μας.    

Σχετικά με τον πρώτο στόχο: Θα προ

Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -