Οικονομκά για Στελέχη Επιχειρήσεων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΑΚΟΣ

Περιγραφή

Θεματικές Ενότητες

 

Προπαρασκευαστικά Μαθήματα

  • Εισαγωγή στις βασικές οικονομικές έννοιες, το οικονομικό κύκλωμα, οι λήπτες οικονομικών αποφάσεων, βασικά οικονομικά μεγέθη
  • Ο διαχωρισμός Μικροοικονομικής-Μακροοικονομικής, ανάλυση βασικών μικροοικονομικών εννοιών, μέτρηση Ακαθάριστου Εγχωρίου Προιόντος

 

Διαλέξεις Διμήνου

Εμβάθυνση σε μικροοικονομικές έννοιες και στο μικροοικονομικό περιβάλλον:

  • αποφάσεις καταναλωτή, κατανάλωση, αποταμίευση, ζήτηση, ελαστικότητα
  • αποφάσεις επιχειρήσεων, μορφές κόστους, κέρδος
  • επιχειρήσεις & βασικές δομές αγοράς, τέλειος ανταγωνισμός, μονοπώλιο, ατελής ανταγωνισμός

 

Εμβάθυνση σε μακροοικονομικές έννοιες και το μακροοικονομικό περιβάλλον: 

  • ανάλυση της καταναλωτικής συμπεριφοράς-υποδείγματα κατανάλωσης
  • ανάλυση της επενδυτικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων
  • ανάλυση Δημοσιονομικής Πολιτικής, το βασικό μακροοικονομικό υπόδειγμα, βασικοί τύποι δημοσιονομικών πολιτικών & τα αποτελέσματα τους
  • Ζήτηση & Προσφορά Χρήματος, το χρήμα και η σχέση του με άλλα περιουσιακά
Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις