Αρχές Μάρκετινγκ - Open Courses (SBA104)

George Panigyrakis

Περιγραφή

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ζούμε σε ένα περιβάλλον που το όνομα και η επωνυμία παίζουν πλέον κεντρικό ρόλο. Επιχειρήσεις όπως η Coca Cola, η Apple, η Nike, με το ευδιάκριτο πλέον σύστημα αξιών τους (corporate identity), έχουν καταφέρει να κερδίσουν τους καταναλωτές, σε ένα περιβάλλον που οι επιλογές είναι τεράστιες.  Στο μάθημα αυτό θα δοθούν οι γνώσεις για να μπορεί κανείς  να κατανοεί τις ανάγκες του καταναλωτή, τα υποσυνείδητα και τα συνειδητά του κίνητρα αλλά και το πώς αυτά διαφοροποιούνται στις διαφορετικές κοινωνικές ομάδες που στοχεύει η επιχείρηση. Θα δοθούν τα εργαλεία για να μπορεί κανείς να εντοπίζει τα πλέον συμφέροντα τμήματα πελατών μέσα από σωστή τμηματοποίηση (segmentation) και στόχευση (targeting) και να τους προσφέρει ένα διαφοροποιημένο προϊόν που όχι μόνο να τους ικανοποιήσει, αλλά θα δημιουργήσει μακροχρόνιες σχέσεις πιστότητας (consumer loyalty). Έννοιες όπως το experiential marketing, το viral marketing, το guerilla marketing, το mega marketing θα αναλυθούν, για να μπορεί

Περισσότερα  
CC - Αναφορά Δημιουργού

Ενότητες

Στόχοι ενότητας

1.Nα κατανοήσουν την φιλοσοφία του μάρκετινγκ και το τι αυτή περιλαμβάνει και συνεπάγεται.

2.Να γνωρίζουν τι περιέχει ο σχεδιασμός μάρκετινγκ.

3.Να αναγνωρίζουν τα οφέλη του στοχευμένου μάρκετινγκ.

4.Να διαχωρίζουν τι αποφάσεις συνεπάγεται καθένα από τα 4 P του μίγματος μάρκετινγκ.

5.Να καταλάβουν τι περιλαμβάνει η λειτουργία μάρκετινγκ και πως αυτή συνδέεται με τις άλλες λειτουργίες της επιχείρησης.

 

Λέξεις κλειδιά

 • φιλοσοφία μάρκετινγκ
 • σχεδιασμός στρατηγικής μάρκετινγκ
 • στοχευμένο μάρκετινγκ
 • 4P’s
 • λειτουργία μάρκετινγκ

Στόχοι ενότητας

1.Nα κατανοήσουν τι σημαίνει η συμπεριφορά καταναλωτή από την σκοπιά της οικονομικής θεωρίας

2.Nα κατανοήσουν τι σημαίνει η συμπεριφορά καταναλωτή από την σκοπιά της επιστήμης της ψυχολογίας

3.Να καταλάβει τι σημαίνουν και πως εφαρμόζονται στην συμπεριφορά καταναλωτή έννοιες όπως το υπερεγώ, η αντίληψη, οι προδιαθέσεις και οι στάσεις ενός ατόμου.   

4.Na κατανοήσουν τι σημαίνει η συμπεριφορά καταναλωτή από την σκοπιά της επιστήμης της κοινωνιολογίας.

5.Να καταλάβει τι σημαίνουν και πως εφαρμόζονται στην συμπεριφορά καταναλωτή έννοιες όπως οι ομάδες αναφοράς, η οικογένεια και η κοινωνική τάξη.

 

Λέξεις κλειδιά

 • Οικονομία
 • Ψυχολογία
 • Κοινωνιολογία
 • Το Πρόβλημα του καταναλωτή

Στόχοι ενότητας

 1. Να κατανοήσει τι σημαίνει έρευνα αγοράς
 2. Να αντιλαμβάνεται τι είναι, πως χρησιμοποιείται και σε τι χρησιμεύει ένα Πληροφοριακό Σύστημα Μάρκετινγκ
 3. Να διαχωρίζει τα είδη της έρευνας μάρκετινγκ και τα οφέλη της κάθε μιας.
 4. Να γνωρίζει τις ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους συλλογής πρωτογενών στοιχείων και το πότε ενδείκνυται κάθε μια από αυτές.
 5. Να ξέρει τι αποφάσεις συνεπάγεται η επιλογή και η συλλογή του δείγματος.
 6. Να μπορεί να αντιληφθεί τα οφέλη της έρευνας μάρκετινγκ και το που αυτή μπορεί να εφαρμοστεί.

 

Λέξεις κλειδιά

 • Έρευνα αγοράς
 •  Έρευνα μάρκετινγκ
 • Πληροφοριακό Σύστημα Μάρκετινγκ
 • Τυπική και Άτυπη έρευνα μάρκετινγκ
 • Ποσοτικές και Ποιοτικές Μέθοδοι συλλογής πρωτογενών στοιχείων
 • Δείγματοληψία

 

Στόχοι ενότητας

 1. Να γνωρίζει ποια είναι τα στάδια ενός προγράμματος μάρκετινγκ
 2. Να είναι σε θέση να κάνει μια ανάλυση ευκαιριών μάρκετινγκ
 3. Να ξέρει τι περιλαμβάνει ο καθορισμός στρατηγικών μάρκετινγκ
 4. Να μπορεί να σχεδιάσει ένα πρόγραμμα μάρκετινγκ
 5. Να γνωρίζει ποιες αποφάσεις περιλαμβάνονται στην διοίκηση της προσπάθειας μάρκετινγκ

Λέξεις κλειδιά

 • Πρόγραμμα μάρκετινγκ
 • Ευκαιρίες Marketing
 • Στρατηγικές Marketing

Στόχοι ενότητας

 1. Να γνωρίζουν τι είναι ο κύκλος ζωής προϊόντος, από ποια στάδια αποτελείται και τα χαρακτηριστικά του κάθε σταδίου
 2. Να αναγνωρίζουν τα στάδια που ακολουθεί η διάχυση ενός καινούργιου προϊόντος στην αγορά.
 3. Να γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά των ομάδων καταναλωτών, ανάλογα με το πόσο γρήγορα υιοθετούν ένα καινούργιο προϊόν
 4. Να ξέρουν την διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων και το τι περιλαμβάνει κάθε ένα από τα στάδιά της.

Λέξεις κλειδιά

 • Κύκλος ζωής προϊόντος
 • Διαδικασία διάχυσης νέου προϊόντος
 • Στάδια ανάπτυξης νέων προϊόντων

Στόχοι ενότητας

 • Να κατανοήσει τους λόγους μελέτης του μάρκετινγκ υπηρεσιών
 • Να διαχωρίζουν τα είδη των υπηρεσιών
 • Να αντιλαμβάνονται τις διαφορές ανάμεσα σε προϊόν και υπηρεσία
 • Να γνωρίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών και να αντιλαμβάνονται το πως μπορεί κανείς να τα διαχειριστεί
 • Να γνωρίζει ποια είναι και τι περιέχουν τα 7 Ps των υπηρεσιών
 • Να καταλαβαίνει τις παραμέτρους που επηρεάζουν την ποιότητα μίας υπηρεσίας και πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν ενδεχόμενες αποκλίσεις.

Λέξεις κλειδιά

 • είδη υπηρεσιών
 • χαρακτηριστικά υπηρεσίων
 • 7 Ps
 • ποιότητα υπηρεσίας
 • αντιλαμβανόμενη ποιότητα υπηρεσίας

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  3931
Αρ. Προβολών :  14059

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -