Ποσοτικές Μέθοδοι ΙΙΙ - Οικονομετρία (ODE 338)

Dimitrios Dimitriou

Περιγραφή

Οι φοιτητές εισάγονται στις βασικές έννοιες και εργαλεία της Οικονομετρικής έρευνας. Συγκεκριμένα, θα καλυφθούν οι εξής θεματικές ενότητες:

  1. Εισαγωγή; Στοιχεία από τη Στατιστική Θεωρία;
  2. Εκτίμηση του Απλού Γραμμικού Υποδείγματος; Ιδιότητες των εκτιμητών ελαχίστων τετραγώνων;
  3. Στατιστική επαγωγή στο Απλό Γραμμικό Υπόδειγμα; Παρουσίαση αποτελεσμάτων και επιλογή της συναρτησιακής μορφής του Απλού Γραμμικού Υποδείγματος;
  4. Πολυμεταβλητά Γραμμικά Υποδείγματα: εκτίμηση και έλεγχος; Στατιστική επαγωγή στο Πολυμεταβλητό Γραμμικό Υπόδειγμα;
  5. Η τεχνική των ψευδομεταβλητών;
  6. Πολυσυγγραμικότητα; Ετεροσκεδαστικότητα; Αυτοσυσχέτιση; Ελεγχοι εξειδίκευσης; Ελεγχοι διάγνωσης; Υποδείγματα με κατανεμόμενες χρονικές υστερήσεις; Κριτήρια επιλογής χρονικών υστερήσεων;
  7. Η διδασκαλία του μαθήματος περιλαμβάνει επίσης την επίδειξη πρακτικών εφαρμογών με τη βοήθεια πακέτων λογισμικού (Excel, Eviews).

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις