ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ATHANASIOS KOULORIDAS

Περιγραφή

Εισαγωγή στις έννοιες κεφαλαίου και χρέους.
Ανάλυση των διάφορων μορφών μετοχών και ομολογιών καθώς και διαφόρων υβριδικών τίτλων
εισαγωγή στη χρησιμοποίηση των διαφόρων μορφών τίτλων στη χρηματοδότηση νεοφυών επιχειρήσεων.

Περιεχόμενο μαθήματος

Eισαγωγή στις έννοιες κεφαλαίου και χρέους.
Ανάλυση των διάφορων μορφών μετοχών και ομολογιών καθώς και διαφόρων υβριδικών τίτλων
εισαγωγή στη χρησιμοποίηση των διαφόρων μορφών τίτλων στη χρηματοδότηση νεοφυών επιχειρήσεων.

Μαθησιακοί στόχοι

κατανόηση των βασικών διαφορών τίτλων χρέους και κεφαλαίoυ
επιλογή ανάμεσα σε διάφορες μορφές υβριδικών τίτλων με βάση τις επιχειρηματικές και χρηματοδοτικές ανάγκες
κατανόηση των ιδιατεροτήτων της χρηματοδότησης των νεοφυών επιχειρήσεων
επίλυση πρακτικών προβλημάτων

Ημερολόγιο