ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Georgios Siomkos

Περιγραφή

Ο σύνδεσμος για την παρακολούθηση των εξ αποστάσεως διαλέξεων είναι:

https://meet.lync.com/auebgr-aueb/mpsilout/P8MZRQQF

 

 

Η Περιγραφή του Μαθήματος ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ βρίσκεται στα "Έγγραφα" του eclass ("ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ").

Ημερολόγιο