ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι (M-Ω)

ATHANASIOS KOULORIDAS

Περιγραφή

ο μάθημα αφορά σε θέματα εμπορικού δικαίου σε σχέση με την οργάνωση των επιχειρήσεων περιλαμβάνοντας τα εξής:
• το Γενικό Μέρος του Εμπορικού Δικαίου (εισαγωγή, εμπορικές πράξεις, έμποροι)
• τις Βασικές Εμπορικές Πράξεις (εμπορική πώληση, εμπορική αντιπροσωπεία, αλληλόχρεος λογαριασμός, σύμβαση leasing, σύμβαση factoring, τραπεζικές εργασίες, σύμβαση franchising, εμπορική εντολή και παραγγελία, μεταφορά, επενδυτικές και χρηματιστηριακές συναλλαγές)
• το Δίκαιο των Αξιογράφων (συναλλαγματική, γραμμάτιο σε διαταγή, τραπεζική επιταγή και άλλα αξιόγραφα)
• το Δίκαιο της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (εμπορική επωνυμία, διακριτικός τίτλος, σήμα, εφευρέσεις κλπ.)
• το Δίκαιο του Ανταγωνισμού (ελεύθερος ανταγωνισμός και αθέμιτος ανταγωνισμός)

Το μάθημα καλύπτει τόσο τη μελέτη θεωρητικών ζητημάτων όσο και την επίλυση πρακτικών προβλημάτων που σχετίζονται με τις παραπάνω πτυχές της εμπορικής ζωής. Τα εξεταζόμενα θέματα αναλύονται τόσο με βάση το ημεδαπό σύστημα όσο και τους ειδικούς κανόνες της Ευρωπαϊ

Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις