Διοίκηση Επιχειρήσεων Εναλλακτικού Τουρισμού

PARIS TSARTAS EYUYMIA SARANTAKOY

Περιγραφή

Περιγραφή Μαθήματος

Εξετάζονται αρχικά οι σύγχρονες τάσεις τής τουριστικής ανάπτυξης και τής ζήτησης των τουριστών σχετικά με τα προϊόντα των Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού (ΕΕΜΤ ) Αναλύονται στην συνέχεια ανά ομάδες ομοειδών προϊόντων (σε σχέση με χαρακτηριστικά ζήτησης και προσφοράς οι ιδιαιτερότητες τής Διοίκησης και Διαχείρισης αυτών των προϊόντων τα οποία αποτελούν σημαντικό τμήμα τής Διεθνούς Ζήτησης Παρατίθενται και αναλύονται πετυχημένα παραδείγματα και SWOT ανάλυση από την Ελλάδα και το Εξωτερικό για τις επτά (7) ομάδες ομοειδών προϊόντων. Επισημαίνονται επίσης τα διαφορετικά πρότυπα Μάνατζμεντ που ακολουθούνται αλλά και οι διασυνδέσεις αναπτυξιακού και διαχειριστικού χαρακτήρα που προκύπτουν ανάμεσα στις διάφορες ομάδες προϊόντων Τέλος εξετάζεται η σχέση πού έχουν στην Διοίκηση και την Ανάπτυξή τους με τον Οργανωμένο Μαζικό Τουρισμό και την προσπάθεια προώθησης προγραμμάτων Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Τουριστικών Περιοχών

 

Προτεινόμενο βιβλίο:

  • Κ
Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις