ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

DRAKOS ANASTASIOS

Περιγραφή

Το μάθημα Διαχείριση Επενδύσεων παρέχει μία ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πλατφόρμα στην κατεύθυνση της Χρηματοοικονομικής. Δεδομένης της ευρύτητας του αντικειμένου το εκπαιδευτικό υλικό (του μαθήματος) έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποκτηθεί μία εμπεριστατωμένη γνώση των σύγχρονων χρηματοοικονομικών εννοιών και εργαλείων στο επίπεδο Λειτουργίας των σύγχρονων Κεφαλαιαγορών. Το μάθημα επιμερίζεται σε 2 συμπληρωματικές ενότητες. Την Θεωρητική Διάσταση της Διαχείρισης Επενδύσεων και το Πρακτικό μέρος αυτής, μέσα από την επιλογή ανάμεσα σε 2 εργασίες με πραγματικά δεδομένα προερχόμενα από το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ).

Οι σπουδαστές μέσα από μία σειρά 11 διαλέξεων (5-6 εβδομάδες), θα γνωρίσουν τις βασικές αρχές και μεθόδους Διαχείρισης Επενδύσεων.

Αρχικά μέσα από μία σύντομη επισκόπηση, θα εξασφαλίσουμε ότι το σώμα των σπουδαστών έχει αποτυπώσει τις βασικές μαθηματικές έννοιες οι οποίες αποτελούν το κορμό του τεχνικού υποβάθρου στη Ανάλυση Επενδύσεων, ενώ παράλληλα διασαφηνίζ

Περισσότερα  
Συμπληρωματικά Στοιχεία:
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Α.Α. Δράκος και Γ.Α. Καραθανάσης, Χρηματοοικονομική Διοίκηση των Επιχειρήσεων, 2010, Εκδόσεις Γ. Μπένος. 2. Σπύρος Ι. Σπύρου, Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου, 2003, Εκδόσεις Γ. Μπένου.

Ημερολόγιο