Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων

Kardaras Dimitrios

Περιγραφή

Το μάθημα εισάγει στις μεθόδους στήριξης Επιχειρηματικών Αποφάσεων και στα αντίστοιχα Πληροφοριακά Συστήματα, τα οποία βασίζονται στη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας της πληροφορικής και των επικοινωνιών. Συγκεκριμένα εξετάζει και αναλύει σε βάθος τους σκοπούς και τη χρησιμότητα των Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων (Decision Support Systems) και των Πληροφοριακών Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων Ομάδων (Group Decision Support Systems),

μέσα από μια ακολουθία κατάλληλων εργαστηριακών εφαρμογών, οργανωμένων με ρεαλιστικό τρόπο. Για τα παραπάνω το μάθημα βασίζεται στη θεωρία και την πράξη που αναφέρεται στα ακόλουθα θέματα:

¨        Διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων (Problem Solving)

¨        Δομημένα και κυρίως μη δομημένα επιχειρηματικά προβλήματα

¨        Αρχιτεκτονική και εφαρμογές των Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων

¨        Έμπειρα Πληροφορικά Συστήματα και Συστήματα βασισμένα στη Γνώση (Expert and Knowledge-based Systems)

¨        Ασαφή Λογική και εφαρμογές

¨        Execut

Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις