Μάρκετινγκ Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας

Καθ. Γ. Σιώμκος & Γ. Τσιάμης

Περιγραφή

Το περιβάλλον των αγορών Υψηλής Τεχνολογίας (Υ/Τ) είναι δυναμικό και σύνθετο. Η λήψη αγοραστικής απόφασης από τους καταναλωτές είναι ιδιαίτερα δύσκολη και δυσχεραίνεται περαιτέρω από τους ακόλουθους παράγοντες και δεδομένα:

οι ρυθμοί εξέλιξης των τεχνολογιών είναι αξιοσημείωτα μεγάλοι,

το ανταγωνιστικό περιβάλλον είναι ασταθές και ευμετάβλητο,

οι πελάτες φοβούνται την αβεβαιότητα των προϊόντων Υ/Τ

τα προϊόντα χαρακτηρίζονται από τεχνολογική πολυπλοκότητα

Η τυποποιημένη προσέγγιση στο MKT, τα 4 P’s, πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να προσαρμοστεί ανάλογα με την πολυπλοκότητα και το δυναμισμό του περιβάλλοντος της Υ/Τ στο οποίο πραγματοποιούνται οι δραστηριότητες MKT.

Στόχος των μαθημάτων (συναντήσεων), επομένως, είναι η παροχή ενός πλαισίου για τις στρατηγικές και τις αποφάσεις ΜΚΤ στο περιβάλλον της Υ/Τ. Προϋπόθεση για αυτήν τη σειρά μαθημάτων αποτελεί μια επαρκής κατανόηση των αρχών του ΜΚΤ, των στρατηγικών του και της συμπεριφοράς των καταναλωτών. Η σειρά μαθημάτων θα υιοθε

Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις