ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΟΔΕ 2810)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ

Περιγραφή

Το μάθημα της Ανάλυσης Λογιστικών Καταστάσεων (ΑΛΚ) ασχολείται με διάφορες πτυχές της ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από εξωτερικούς (ή και εσωτερικούς) χρήστες για τη λήψη ορθολογικών οικονομικών αποφάσεων. Οι αποφάσεις αυτές επηρεάζουν την κατανομή οικονομικών πόρων προς τις επιχειρήσεις και σχετίζονται με τα επαγγέλματα του χρηματοοικονομικού αναλυτή – επενδυτικού συμβούλου, του διαχειριστή αμοιβαίων κεφαλαίων, του αναλυτή πιστοληπτικής ικανότητας, του ορκωτού ελεγκτή, κλπ.

 

Η ανάλυση της θεματολογίας του μαθήματος συνδέεται με το ευρύτερο πλαίσιο λειτουργίας της επιχείρησης (πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον, επιχειρηματική στρατηγική, εναλλακτικές στρατηγικές επιλογές της διοίκησης, κλπ.). Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι να καλλιεργήσει τη γνώση των φοιτητών σε ότι αφορά τόσο τη θεωρία όσο και την πρακτική της ανάλυσης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο να αναπτύξουν οι φοιτητές μια δέσμη κριτικών ικανοτήτων για την συγκέντρ

Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις