Ποσοτικές Μέθοδοι ΙΙΙ - Οικονομετρία

Vamvoukas Georgios

Περιγραφή

Περιγραφή του Μαθήματος

Έννοια, σκοπός και μεθοδολογία οικονομετρικής έρευνας. Συσχέτιση και απλή γραμμική παλινδρόμηση. Εξειδίκευση, εκτίμηση, στατιστικός έλεγχος. Επεκτάσεις του γραμμικού υποδείγματος: μη γραμμικά υποδείγματα, υποδείγματα με ψευδομεταβλητές. Παρα¬βίαση υποθέσεων: πολυσυγγραμμικότητα και σφάλμα εξειδίκευσης, ετεροσκεδαστικότητα, αυτοσυσχέτιση, σφάλματα μέτρησης στις μεταβλητές. Υποδείγματα κατανεμόμενων χρονικών υστερήσεων. Συστήματα εξισώσεων: περιγραφή, ταυτοποίηση, εκτίμηση.


Σύγγραμμα
Σύγχρονη Οικονομετρία: Ανάλυση και Εφαρμογές, Γ.Α. Βάμβουκας, Εκδόσεις ΟΠΑ. Στις ανακοινώσεις αναφέρεται η εξεταστέα ύλη του μαθήματος.

 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210-8203525

Ανακοινώσεις