Στοχαστικές Διαδικασίες και Αγορές Παραγώγων

ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΤΣΕΚΡΕΚΟΣ

Περιγραφή

Το μάθημα αποτελεί μιά εισαγωγή στις αγορές παραγώγων χρηματοοικονομικών τίτλων και στις στοχαστικές διαδικασίες που χρειάζονται για την σωστή αποτίμηση και διαχείριση των τίτλων αυτών.

Ημερολόγιο