Χρηματοοικονομική Ανάλυση (M22110P)

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ

Περιγραφή

The course focuses on the day-to-day tasks of the Chief Financial Officer. Specifically, we examine the decision-making process on working capital issues, such as inventory management, cash management, credit policy, short-term cash investments and operational and financial leverage. For each of these topics, the material taught analyzes best practices from various corporations and the impact of working capital management on corporate profitability and liquidity. The course consists of six sessions. Each session includes lecture material and a case study or an exercise pertinent to the subject examined.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -